Studňa

Je zariadenie na zachytávanie podzemnej vody. Studne sa budujú už od staroveku. Studne kopali, hĺbili baníckym spôsobom alebo narážali. Na hradoch v stredoveku studne zohrávali dôležitú úlohu v čase bojov, kedy bol hrad odrezaný od iného zdroja vody. Dnes zohrávajú studne dôležitú úlohu pre nezávislé bývanie.

Do akej hĺbky je treba studňu vŕtať

Hĺbka vrtu býva od 8 do 45 metrov v závislosti na objeme čerpanej vody a lokalite. Pre studne, ktoré majú slúžiť dlhodobo sa odporúča vrt aspoň od úrovne od 20 metrov hĺbky, pre víkendovo alebo zriedkavo používané chaty postačuje aj menej, pre firmy sa odporúča nad 30 metrov. Väčšinou sa nám podarí vodu nájsť do hĺbky 30 metrov. Do tejto hĺbky podľa platnej legislatívy nie je nutné robiť administratívu a vybavovať potvrdenia na úradoch.

Od čoho závisí kvalita vody

Kvalita závislí hlavne od umiestnenia studne a tiež od zloženia horniny. Žumpa, poľnohospodárske chemikálie, priemysel a podobné zdroje môžu podzemnú vodu a vodu v studni znečisťovať, takže sa odporúča vŕtať v dostatočnej vzdialenosti od týchto objektov.

Vŕtaná studňa

Vŕtaná studňa je najrozšírenejším typom studne. Vŕtaná studňa sa používa najmä vtedy ak je potrebné čerpať vodu z väčších hĺbok ako 8m. Vŕtané studne majú priemer od 100 – 300mm.

Vrt tvorí plášť studne a perforácia ktorá sa nachádza v zvodnelej vrstve podložia, nakonci je kalník. Stabilitu vrtu zabezpečuje aktívna časť. Perforácia sa určuje podľa geologických podmienok lokality.

Výhody vŕtanej studne oproti studni kopanej:

Poväčšine čistejšia a kvalitnejšia voda

Kratšia doba hĺbenia studne

Silnejší zdroj vody- väčšia výdatnosť

Menšie priestorové nároky studne

Rýchla realizácia studne 1-2 dni

Ľahšie zatesnenie vrtu proti povrchovej vode Bentonitom

Najväčšou výhodou vŕtanej studne je nezávislosť v zásobovaní vodou od verejného vodovou a úspora finančných prostriedkov.

Postup vŕtanej studne:

1. Kontaktujte nás

telefonicky alebo e-mailom

2. Prípravné práce

Obhliadka pozemku

Nájdenie zdroju vody

Stavebné povolenia

3. Realizácia studne

Naším cieľom je spokojný zákazník.

4 dôvody prečo vŕtať s nami

Od 65 Eur

vŕtanie už od 65 Eur, najlacnejšie touto technológiou na trhu

Garancia nájdenia

garantujeme nájdenie vody – s nami sa Vám nestane že zostanete bez vody

Doprava zdarma

privezieme aj odvezieme všetko potrebné k vŕtaniu v rámci celého Slovenska zdarma

Studňa na kĺúč

vyvŕtame studňu, urobíme šachtu a tiež prípojku do objektu